Monthly Archives: January 2016

Tymczasem bezpieczeństwa informacji

Tymczasem bezpieczeństwa informacji – jest ochrona nie tylko sieci komputerowych, ale także konsumpcyjne słaba jakość informacji. Jeżeli po nabyciu wszelkich dóbr materialnych okazuje się, że właściwości nie odpowiadają gwarancji producenta, zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony konsumentów osoba prawo liczyć na odszkodowanie za materiał i uschёrba moralnej. Zac Dotyczy to usług, z których korzystamy.

Co do kwestii regulacji prezentacji informacji

Co do kwestii regulacji prezentacji informacji, które szkodzi moralności młodzieży i dzieci, jest to debata w różnych krajach. Jednak w naszym kraju na poziomie legislacyjnym jest teraz prawie nie ma żadnych dokumentów prawnych, które określają poziom moralności danych (tekst, wizualne i słuchowe), krążących w przestrzeni informacyjnej i jest źródłem zagrożeń dla informacji i psychologiczne podkładki na